หน้าแรก|บุคลากร|ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์|เอกสารธรรมมะ|บทความธรรมะ|ภาพกิจกรรม สีสันธรรมะ|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|ติดต่อเรา  
 
หัวเรื่อง : การเรียนการสอน  บันทักเมื่อ 27/09/2018 13:20 น.

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดราชาธิวาสวิหาร มีนักเรียนที่มาสมัครเรียนตั้งแต่ ป. 1 ถึง ม. 3 ปีนี้ตอนนี้ 24 โรงเรียน เช่น
1.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี
2.โรงเรียนสาธิต ม.สวนสุนันทา
3. โรงเรียนราชวินิต
4. โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซอร์เวียร์ 
5. โรงเรียนอัมรินทราราม
6.  โรงเรียนเทวราชกุญชร
7.โรงเรียนพิมลวิทย์ 
8. โรงเรียนสตรีวรนาถ
9. โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์
10.โรงเรียนวัดโพโอมาวาส
11.โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร
12.โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร
13.โรงเรียนวัดจันทรสโมสร
14.โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
15. โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
16. โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
17. โรงเรียนพญาไท
18.โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
19. โรงเรียนวัดวิมุตยาราม
20.โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
21.โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
22.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา
23.โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร
24.โรงเรียนวัดราชาธิวาส
(ตามเอกสารที่มาสมัครเรียน)

   
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
- ภาพกิจกรรม สีสันธรรมะ
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารธรรมมะ

- บทความธรรมะ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- ติดต่อเรา
- ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิวาสวิหาร
วัดราชาธิวาสวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
เบอร์โทรติดต่อ  085-231-5994

Facebook