มโนราห์ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดราชาธิวาสวิหาร
วันที่ 11/10/2018 เวลา 08:07 น. (7)
  พระราชญาณปรีชา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วันที่ 05/10/2018
เวลา 08:30 น. (8)
  แสดง​งานแถลงข่าวมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ​
วันที่ 27/09/2018
เวลา 13:13 น. (16)
  งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็ดพระนางเจ้าสิริกิติ์​
วันที่ 27/09/2018
เวลา 13:11 น. (12)
 
 งานชุมนุมชาวตรัง​ 2561 วันที่ 27/09/2018 (10)
 ๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ วันที่ 25/08/2016 (1214)
 วันคล้ายวันเกิด พระเทพมังคลาจารย์ วันที่ 25/08/2016 (1203)
 งานแถลงข่าวคลองผดุงกรุงเกษม วันที่ 25/08/2016 (1179)
 ศพอ.ออกรายการแก๊งซ่า ท่าโชว์ ช่อง 9  วันที่ 25/08/2016 (1205)