หน้าแรก|บุคลากร|ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์|เอกสารธรรมมะ|บทความธรรมะ|ภาพกิจกรรม สีสันธรรมะ|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|ติดต่อเรา  
 ชื่อ :   พระธรรมกวี   ตำแหน่ง :   ผู้อำนวยการ
ฝ่ายงาน   ทุกงาน  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   พระรัชมงคลสุนทร   ตำแหน่ง :   ครูใหญ่
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   พระครูปลัดสมใจ   ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   พระราชญาณปรีชา   ตำแหน่ง :   เลขานุการบริหาร
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   แม่ชีฤดี เกษมสุนทร   ตำแหน่ง :   พุทธเตรียม ๑-๒ ( ป. ๑-๒ )
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวแสงเทียน หงษาวงศ์   ตำแหน่ง :   พุทธเตรียม ๑-๒ ( ป. ๑-๒ )
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวณัฐรดา ศรีไพโรจน์   ตำแหน่ง :   พุทธเตรียม ๑-๒ ( ป. ๑-๒ )
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   แม่ชีกิตติณาภรณ์ ร้อยหมื่นไว   ตำแหน่ง :   พุทธเตรียม ๓ ( ป. ๓ )
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   พระมหาสุขุม วรุตฺตโม   ตำแหน่ง :   พุทธเตรียม ๓ (ป. ๓)
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวสุรัสวดี แก้วเรือง   ตำแหน่ง :   พุทธเตรียม ๓ (ป. ๓)
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   ครูเพ็ญพิมล เรืองคีรี   ตำแหน่ง :   พุทธเตรียม ๓ ( ป. ๓ )
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   แม่ชีวงเพชร คงจันทร์    ตำแหน่ง :   พุทธเตรียม ๑-๒ ( ป.๑-๒ )
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  

   
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
- ภาพกิจกรรม สีสันธรรมะ
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารธรรมมะ

- บทความธรรมะ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- ติดต่อเรา
- ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิวาสวิหาร
วัดราชาธิวาสวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
เบอร์โทรติดต่อ  085-231-5994

Facebook